Ілля Михайлович Фик доктор технічних наук, професор, академік Української нафтової академії, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки.

Народився 26 листопада 1948 р. на Волині, у м. Ківерці, в сім’ї робітників. Ще зі шкільних років мріяв стати геологом, захоплювався краєзнавством, туризмом. Брав участь у туристичних змаганнях, де отримав І спортивний розряд з туризму. Після закінчення середньої школи у м. Ківерці у 1966 р. вступив до геологорозвідувального факультету Івано-Франківської філії Львівського політехнічного інституту. У 1971 р. закінчив з відзнакою Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин».

В трудовому колективі Українського науково-дослідного інституту природних газів (м. Харків) пройшов шлях від інженера до директора інституту.

Трудовий шлях:

  •  — 1971—1984 — інженер, с.н.с (Український науково-дослідний інститут природних газів – УкрНДІгаз)
    • У цей же період підготував і захистив кандидатську дисерстацію: І.М.Фик. Прогнозирование остаточной газонасыщенности пласта: дис. канд.техн.наук: І.М.Фик — Івано-Франківськ, 1981. — С.227.
  •  — 1984—1993 — завідуючий відділом розробки родовищ (УкрНДІгаз)
  •  — 1993—1996 — заступник директора з геології та розробки родовищ (УкрНДІгаз)
  •  — 1996—2000 — директор інституту (УкрНДігаз)
  •  — 2000—2008 — заступник директора з наукових питань розробки нафтових та газових родовищ (УкрНДІгаз).
  •  — з 2010 року (Академік та віце-президент Української нафтогазової академії, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник Укргазпрому)
  •  — професор НТУ «ХПІ», завідувач кафедри «Видобування нафти, газу та конденсату»;
  •  — ХНУ ім. Каразіна, м. Харків.

Пізніше створив та керував Інститутом транспорту газу ДК «Укртрансгаз». У 2010 р. створив та очолив кафедру «Видобування нафти, газу та конденсату» НТУ «Харківський політехнічний інститут».

І.М.Фик — керівник і співавтор сотень прикладних проектів розробки газових і газоконденсатних родовищ України, в тому числі з важковидобувними запасами. Нові технології сайклінг-процесу та розробки родовищ на пізній стадії впроваджені на Новотроїцькому, КотелевськомуТимофіївськомуКуличихінськомуШебелинському та інш. родовищах, що забезпечило додатковий видобуток газу лише в 2002—2010 понад 13 000 000 000 м3, конденсату — понад 1 000 000 тонн.

І.М.Фик на цей час є членом редколегій наукових видань нафтогазового профілю, співавтором та керівником інноваційних проектів міжнародного наукового співробітництва, консультує студентів, дисертантів в Україні, закордонну наукову спільноту.

 

E-mail: ifyk@karazin.ua

 

Профіль в ОRCID

https://orcid.org/0000-0002-2600-6529